Aprofitant les fotografies aèries de l’Institut Geogràfic Nacional hem preparat dos GIFs (unes animacions que es reprodueixen en bucle infinitament) sobre el creixement del poble i de la seua platja entre l’any 1945 i l’actualitat. El primer recull 70 anys d’urbanisme en 19 segons i el segon en 21. En la pàgina web de l’Institut Geogràfic Nacional podeu veure més fotografies i altres documents cartogràfics: http://fototeca.cnig.es/, i descarregar les imatges en PDF.

Tot seguit compartim els GIFs i més avall les fotografies amb els seus comentaris perquè pugueu veure-les sense pressa. Fent clic en elles es reprodueixen en gran.

Fotografies aèries de Nules (poble i platja): 1945-2015

Títol Fotos aèries 1945-2015
Font Institut Geogràfic Nacional
Data d’entrada Dimecres 13 de juny de 2018

Fotografies aèries de Nules (poble): 1945-2015
Fotografies aèries de Nules (platja): 1945-2015

1. Vol Americà Sèrie A o Projecte “Casey Jones”: 1945-1946

-«El vol, ens diu José Luis Benito al seu blog sobre botànica i paisatgisme (https://jolube.wordpress.com/), va sorgir de la necessitat que tenien els Aliats, després de desembarcar a Normandia al juny de 1944, de comptar amb una cartografia adequada del territori europeu. El projecte es va proposar al mes d’octubre d’aquest mateix any, però no es va poder dur a terme fins a la derrota final d’Alemanya per l’elevat nombre d’aeronaus requerit (Pérez Álvarez, 2013).
«Són les forces aèries dels EUA (USAF) i Regne Unit (RAF) les que dissenyen el projecte “Casey Jones” 1, qualificat com d’Alt Secret, per realitzar un vol fotogramètric de gran part d’Europa i nord d’Àfrica. Els EUA veien a Espanya com un territori clau per la seva incapacitat bèl·lica i situació geoestratègica, per la qual cosa intentaran arribar a acords puntals en un equilibri estratègic d’acords i hostilitats basats en la desproporció de forces en els quals van oferir millores d’aeroports i més tard el propi vol fotogramètric “Sèrie a”, a canvi d’establir una base aliada davant l’imminent inici de l’anomenada “Guerra Freda”.
«El vol de 1945-1946 o Project Casey Janes, per la seva antiguitat i àmplia cobertura nacional, és el vol aerofotográfico de major interès històric disponible a Espanya i altres països europeus. Si bé la seva precisió mètrica és menor que la dels vols de la dècada dels cinquanta a causa de la càmera emprada i a la seua menor escala. És la imatge aèria més antiga del país, d’aquí el seu valor.
«Gràcies als grans avenços duts a terme pel bàndol aliat en la tecnologia per al reconeixement aeri durant la guerra, EUA disposava de la logística necessària per a realitzar un vol estereoscòpic de precisió mitjançant navegació Doppler dels avions, basada en estacions receptores fora d’Espanya. S’estima que els EUA van realitzar més de 171 milions de fotografies aèries durant aquest període. El vol Sèrie A va començar entre febrer i març de 1945, al principi sense comptar amb Franco, desviant els avions nord-americans de les rutes autoritzades acordades en 1943 per al transport militar entre Gibraltar i Istres a França; i posteriorment en una segona fase des de febrer a setembre de 1946, després d’arribar a acords amb Espanya, quan ja coneixien el projecte, a canvi de cedir aquest material gratuït i permetre el control dels vols mitjançant caces espanyols.
«Els treballs es van realitzar intensament sota condicions poc idònies, lluny dels equinoccis, amb un sistema de navegació doppler que requeria d’un vol inicial en què després d’un llarg procés de càlculs es planificaven per als successius dies diverses passades seguides que devien solapar per crear els estèreo (visió en tres dimensions).

«Característiques tècniques del material gràfic
«El vol es componia originalment de 435 rotllos de pel·lícula, la meitat només estan disponibles a positius (pitjor qualitat). Cada full 1: 50.000 té una mitjana d’entre 25 i 30 fotogrames de 23cm x 23cm realitzats mitjançant 4 passades horitzontals (Est-Oest) i 7 a 9 fotogrames per passada. Els fotogrames no tenen les dades d’altímetre, hora, dades de vol, de la càmera i del seu focal. S’estima que han estat realitzats entre 6000 m i 8000 m d’altitud amb una focal d’entre 150 i 155 mm, aconseguint una escala real d’aproximadament 1: 45.000.»

És molt cridaner que la imatge més antiga de la platja del poble estiga coberta pels núvols. Normalment este tipus de fotografies no es realitzen durant la tardor ni l’hivern i, en esta es va fer a novembre. És possible que per eixe motiu tingueren problemes amb l’oratge. Així i tot, genera una imatge ben curiosa.

Nules, dissabte 10 de novembre de 1945. Vol Americà Sèrie A o Projecte “Casey Jones”

Platja de Nules, 28 de novembre de 1945. Vol Americà Sèrie A o Projecte “Casey Jones”

2. Vol Americà Sèrie B: 1956-1957

Fotografia de Nules del dissabte 9 de juny de 1956. La imatge de la platja és una combinació de dos fotografies realitzades els dissabtes 2 i 9 de juny del mateix any. Vol fotogramètric d’Espanya realitzat en els anys 1956-1957 per l’Army Map Service dels EUA, l’anomenat vol Americà Sèrie B.

Estes imatges donen molta informació: el poble es veu més recuperat que en la imatge anterior (on l’església encara està apenes està indicada), s’aprecien amb detall els ravalets, la carretera de Vilavella està vorejada per arbres, el Jardí Botànic ja està estructurat…

En la fotografia de la costa, com en l’anterior, es pot veure la platja sense els espigons (en l’animació es poden apreciar els grans canvis que suposaren per a la seua morfologia) i la marjal sembrada d’arròs. amb les seues llargues andanes de superfície uniforme.

Nules el dissabte 9 de juny de 1956. Vol Americà Sèrie B.

Platja de Nules els dissabtes 2 i 9 de juny de 1956. Vol Americà Sèrie B.

3. Vol Interministerial: 1973-86

En estes imatges, fetes en data indeterminada provablement de meitat dels anys 70, ja han hagut grans canvis: el vell poblet amb els seus ravals s’ha quedat menut i ha començat una expansió que ja no s’aturarà fins a l’actualitat. A la costa ja trobem la platja estructurada pels espigons, i la retirada de la platja cap a l’interior. Les antigues andanes arrosseres s’han convertit massivament en camps de tarongers, que en aquell moment era un cultiu molt rendible, i han aparegut les primeres casetes de camp.

Nules, data indeterminada entre 1973 i 1986. Vol Interministerial 1973-1986.

Platja de Nules, data indeterminada entre 1973 i 1986. Vol Interministerial 1973-1986.

4. Vol Nacional: 1980-1986

Tot i que en els vols 3 i 4 no disposem de les dates concretes, sí que apreciem en les fotos diferències que ens fan pensar que estes fotos són posteriors en el cas de Nules. Especialment, en la imatge de la platja s’aprecia un augment sensible en el nombre de casetes que no hi eren en la foto anterior, i canvis clars en el terreny.

Nules, data indeterminada entre 1980 i 1986. Vol Nacional 1980-1986.

 Platja de Nules, data indeterminada entre 1980 i 1986. Vol Nacional 1980-1986.

5. Vol de costes: 1989-1991

Com que este vol és recull específicament la costa únicament hi ha disponibles imatges de la platja. En este cas, les fotos són bastant xicotetes i tenen informació sobre el carret fotogràfic (número de fotografia, data, marca, etcètera) al voltant de la imatge. Us mostrem quatre fotos que, totes juntes, abasten la platja de Nules. Estes són les primeres imatges a color fotogramètriques de la costa peninsular i insular. Este vol es realitzà per encàrrec de l’Institut Geogràfic Nacional entre 1989 i 1991. En el nostre cas, les fotos són de juny de 1989. L’escala és 1:5.000 i la grandària de pixel (GSD) és de 12 cm.

Platja de Nules, juny de 1999. Vol de Costes 1998-1991. Imatge 1.

Platja de Nules, juny de 1999. Vol de Costes 1998-1991. Imatge 2.

Platja de Nules, juny de 1999. Vol de Costes 1998-1991. Imatge 3.

Platja de Nules, juny de 1999. Vol de Costes 1998-1991. Imatge 4.

6. Vol quinquenal: 1998-2003

El vol sobre el poble es va realitzar en una data indeterminada entre 1998 i 2003. En canvi, sí que tenim la data del vol sobre la platja: el dijous 4 de novembre de 1999, la qual cosa ens fa suposar que el vol sobre el poble possiblement es realitzaria en dies propers. Com es pot veure comparant les dades de les imatges de la platja i les del poble, sovint coincideixen o tenen una diferència de dies o setmanes. El vols es fan cap a migdia, entre altres coses per evitar les boires matinals i les possibles confusions provocades per l’ombra del sol.

La urbanització de la marjal continua poquet a poquet.

Nules, data indeterminada entre 1999 i 2003. Vol quinquenal 1998-2003.

Platja de Nules el dijous 4 de novembre de 1999. Vol quinquenal 1998-2003.

7. Vol PNOA 2005

Este vol començà en 2004 i forma part del Pla Nacional d’Ortofotografia Aèria (PNOA) de l’Institut Cartogràfic Nacional (dependent del Ministeri de Foment). Es poden consultar els seus objectius i les seues especificacions tècniques a la seua web http://pnoa.ign.es/. Cada any varien les zones de vols del PNOA, de manera que només estan disponibles les que reproduïm en esta pàgina. El vol que recull la imatge de Nules es va realitzar el dimecres 14 de setembre de 2005, i el de la platja el divendres 9 de setembre del mateix any.

Nules el dimecres 14 de setembre de 2005. Vol PNOA 2005.

Platja de Nules el divendres 9 de setembre de 2005. Vol PNOA 2005.

8.  Vol PNOA 2012

Dimecres 14 i divendres 20 de juliol de 2012.

Nules el dimecres 14 de juliol de 2012. Vol PNOA 2012.

Platja de Nules el divendres 20 de juliol de 2012. Vol PNOA 2012.

9. Vol PNOA 2015

El vol PNOA 2015 és l’últim realitzat i està datat el dimarts 9 de juny de 2015. En el cas de la platja hem combinat dos imatges diferents, ambdues del mateix dia.

Nules el dimecres 9 de juny de 2015. Vol PNOA 2015.

Platja de Nules el dimecres 9 de juny de 2015. Dos imatges combinades del mateix dia. Vol PNOA 2015.