Si fa poc més d’un mes publicàvem dos animacions que mostraven l’evolució general del poble i de la platja [enllaç a la publicació Fotografies aèries de Nules (poble i platja): 1945-2015], hui compartim quatre animacions centrades en els canvis que ha patit la costa des del port de Borriana fins a la platja de Nules. Com en la publicació anterior, hem fet ús de les fotografies aèries de tot el territori peninsular publicades al web de l’Institut Geogràfic Nacional: http://fototeca.cnig.es/.

La Mar de Nules és una part fonamental del territori en què es desenvolupa la vida del poble i els canvis que es produeixen en ella afecten al poble de manera directa. Presentem una primera animació que pretén donar una visió general dels canvis de la Mar des de l’any 1945 fins a les imatges de 1980-1986. Este és el període en què més es pot apreciar la retirada de la platja i l’avanç de la mar. Recordeu que podeu posar les animacions en HD per veure-les amb més definició (passant el ratolí per l’animació i seleccionant la rodeta configuració).

En la imatge general es pot apreciar un detall significatiu: en els dos primers grups de fotografies (1945 i 1956) el Port de Borriana no pareix afectar a la Mar de Nules, que es manté pràcticament idèntica. A partir de la imatge de 1973-86 que ja inclou la reforma del Port (amb una nova estructura que possiblement impedeix que arribe l’arena des del nord) però, es veu un canvi molt significatiu. És el moment, com dèiem, en què es col·loquen els espigons. Seria necessària una consulta en profunditat a expertes i experts que permeta saber si els espigons participen de la desaparició de la platja o eviten que siga encara més greu.

Per aconseguir una visió més detallada dels canvis, hem dividit esta primera animació general en tres animacions realitzades més a prop. Cadascuna té un color per facilitar la identificació de la posició que ocupen en la imatge general. La següent imatge és la llegenda:

La roja mostra des del Port de Borriana fins a la meitat de la seua platja.

La verda continua des del final de la roja fins a començament de la platja de Nules.

La groga, per últim, continua fins a ben entrada la Mar de Nules. En la publicació anterior podeu veure una animació que arriba més enllà.

Transformació de la costa des del Port de Borriana fins a la Mar de Nules 1945-1986

Títol Transformació de la costa des del Port de Borriana fins a la Mar de Nules 1945-1986
Font Institut Geogràfic Nacional
Data d’entrada Dijous 26 de juliol de 2018

Transformació de la costa des del Port de Borriana fins a la Mar de Nules 1945-1986 (general)

No ens detindrem en els detalls generals de cada un dels vols perquè estan explicats amb detall a la publicació anterior, si voleu consultar-los estan disponibles en este enllaç: Fotografies aèries de Nules (poble i platja): 1945-2015.

En qualsevol cas, les fotografies d’estes quatre animacions són del Vol Americà sèrie A o Projecte “Casey Jones”: 1945-1946; del Vol Americà Sèrie B: 1956-1957; del Vol Interministerial: 1973-1986 i del Vol Nacional: 1980-1986.

Les fotografies es feien durant períodes llargs de temps per la gran extensió a fotografiar (tota la península). Les imatges utilitzades són dels anys 1945, 1956, d’algun moment entre 1973 i 1986; i igualment, d’algun moment entre 1980 i 1986. En qualsevol cas, sabem que les imatges del període entre 1973 i 1986 es van fer abans que les de 1980-1986. Entre una imatge i l’altra veiem modificacions en el terreny i aparició de casetes que ens indiquen l’ordre en què van fer-se.

Els espigons apareixen per primera vegada en les imatges (les animacions s’han construït ajuntant diverses fotografies) del vol Interministerial de 1973-1986.

Transformació de la costa des del Port de Borriana fins a la Mar de Nules 1945-1986 (part 1, roja)

Transformació de la costa des del Port de Borriana fins a la Mar de Nules 1945-1986 (part 2, verda)

Transformació de la costa des del Port de Borriana fins a la Mar de Nules 1945-1986 (part 3, groga)