L’any 1998, el Cronista de la Vila, Vicent Felip Sempere, publica el llibre La fira de Nules en la época contemporánea. Antecedentes y contexto histórico de su reinstauración, editat per l’Ajuntament de Nules i del que ja hi ha dos edicions. Amb el pretext d’explicar els antecedents i el context històric de la reinstauració de la fira, el llibre ens dóna la major bibliografia que existeix sobre l’arrabal de Sant Xotxim, el seu sentit històric des del segle XIII, els privilegis que donà Felip V arran de la Guerra de Sucessió, la fira des de finals del segle XIX i els fets de la Guerra Civil: l’acollida de refugiats, el front, l’evacuació forçosa, la recuperació, la postguerra… i així fins a la fira actual.

El llibre conté, a més a més, un apèndix de 34 documents històrics i un apèndix gràfic que, en total, suma prop de 300 fotografies històriques.

El “llibre de la fira” és sens dubte una de les fites bibliogràfiques sobre Nules, junt als dos volums del Recull per a una història de Nules (Barcelona, 1977 – Nules 2000) que va escriure Felip Sempere amb algunes col·laboracions y va publicar la Caixa Rural Sant Josep de Nules en 2000. D’este Recull… anem publicant capítols aïlladament.

De Vicent Felip Sempere, cronista de Nules, acadèmic i esteta, se’n pot saber més a Nulespèdia en esta entrevista nostra o en les que se li feren als tres capítols del programa El faro del solitario sobre els museus de Nules.

Vicent Felip Sempere, La fira de Nules en la época contemporánea. Antecedentes y contexto histórico de su reinstauración.

Índice

1 Presentación

2 Prólogo

3 Agradecimientos

4 Los primeros tiempos de la fundación de Nules; factores para su desarrollo

5 El mercado, el embarcadero y la feria medieval

6 Los privilegios reales concedidos por Felipe V

7 Origen de la ermita de San Joaquín del arrabal del Portal de Valencia 

8 La feria de Nules a finales del siglo XIX

9 El arrabal de Valencia en la segunda mitad del siglo XIX

10 El arrabal de Valencia a inicios del siglo XX

11 La ermita del arrabal y sus fiestas a inicios del siglo XX

12 La Guerra Civil

13 Acogida de refugiados

14 El problema de los suministros de víveres

15 Defensa pasiva de la población

16 Avance del frente y ocupación de la villa de Nules

17 Estabilización del frente

18 La evacuación forzosa de Nules

19 La primera Corporación Municipal del nuevo régimen. Actuaciones para la recuperación agrícola

20 Consecuencias de la Guerra Civil. Inicio de la recuperación

21 La actuación de Regiones Devastadas

22 Recuperación del espacio agrario

23 El arrabal de Valencia y sus gentes en los primeros años de la postguerra

24 Recuperación de las fiestas del arrabal de San Joaquín. Orígenes de la feria

25 Primeros años de la feria de Nules en la época contemporánea

26 Consolidación de la feria

27 La feria de maquinaria agrícola

28 Apéndice documental

Apéndice gráfico

29 Las gentes del arrabal de San Joaquín

30 La Guerra Civil y sus consecuencias

31 La actuación de Regiones Devastadas

32 Los trabajos y oficios

33 Las fiestas del arrabal

34 La feria

35 Cincuenta aniversario de la feria

Text complet

La fira de Nules en la época contemporánea. Antecedentes y contexto histórico de su reinstauración

Fitxa técnica

Autor

Vicent Felip Sempere

Títol

La fira de Nules en la época contemporánea. Antecedentes y contexto histórico de su reinstauración.

Edició

Ajuntament de Nules, 1998. 408 pàgines.

Categories:

Història, etnologia, agricultura

Data d’entrada (actualització):

Dijous 1 de març de 2018